Betingelser og Vilkår

Ved å bruke dette nettstedet, signerer du din samtykke til disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet.
Sedox Performance kan endre disse vilkårene og betingelsene når som helst.

BEGRENSNINGER TIL BRUK AV MATERIALER

Dette nettstedet er beskyttet av copyright. Alt tekstlig eller grafisk materiale du kopierer, skriver ut eller laster ned er lisensiert til deg av Sedox Performance AS og / eller dets datterselskaper («Sedox Performance») for din personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk, forutsatt at du ikke endrer eller sletter eventuell copyright, varemerke eller andre proprietære merknader.

Hvis du laster ned programvare fra nettstedet, anses programvaren, inkludert alle filer og bilder, som er inneholdt i eller generert av programvaren, og tilhørende data (sammen referert til som «programvare») som lisensiert til deg av Sedox Performance, for din personlig, ikke-kommersiell hjemmebruk. Sedox Performance overfører verken tittelen eller immaterielle rettigheter til programvaren, og Sedox Performance beholder full og fullstendig tittel til programvaren så vel som alle immaterielle rettigheter der. Du kan ikke selge, distribuere eller reprodusere programvaren, og du kan heller ikke dekompilere, reversere ingeniør, demontere eller på annen måte konvertere programvaren til en menneskelig forståelig form. Alle varemerker og logoer eies av Sedox Performance eller dets lisensgivere, og du kan ikke kopiere eller bruke dem på noen måte.

Dette nettstedet kontrolleres og driftes av Sedox Performance AS fra sine kontorer i Kongeriket Norge. Sedox Performance gir ingen påstander om at materialer på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. De som velger å få tilgang til dette nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

Sedox Performance kan endre, flytte eller slette deler av eller legge til dette nettstedet fra tid til annen.

Materialene på dette nettstedet leveres «SOM ER» og uten garantier av noe slag verken uttrykkelig eller underforstått. Sedox Performance garanterer ikke eller gir noen fremstillinger angående bruken eller resultatene av bruken av innholdet eller andre materialer på dette nettstedet med tanke på deres korrekthet, nøyaktighet, pålitelighet eller annet.

Alt materiale som er gjengitt på dette nettstedet snakker fra den opprinnelige datoen for publisering eller arkivering. At et dokument er tilgjengelig på dette nettstedet, betyr ikke at informasjonen i dette dokumentet ikke er endret eller erstattet av hendelser eller av et påfølgende dokument eller arkivering. Enhver fremtidsrettet uttalelse gjengitt på dette nettstedet snakker fra den opprinnelige datoen for at dokumentet som inneholder en slik uttalelse ble publisert eller arkivert, og bør leses sammen med visse faktorer som er angitt i selskapets årsrapport på skjema 10-K under overskriften «Fremover- Ser uttalelser «, selskapets kvartalsrapporter på skjema 10-Q under overskriften» Annen informasjon «og i andre Sedox Performance-innleveringer med SEC tilgjengelig på dette nettstedet eller på SECs Edgar-database (http: /www.sec.gov/edgarhp .htm) som kan føre til at faktiske fremtidige hendelser eller resultater avviker vesentlig fra forventede hendelser eller resultater. Sedox Performance har ingen plikter eller retningslinjer for å oppdatere informasjon eller uttalelser som finnes på dette nettstedet, og derfor bør ikke slik informasjon eller uttalelser være pålitelige som de er gjeldende fra datoen du går inn på dette nettstedet. Dessuten kan enhver del av materialene som er tilgjengelig på dette nettstedet inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer kan gjøres fra tid til annen uten varsel om materialet som er tilgjengelig på dette nettstedet, programvaren og produktene som er beskrevet på dette nettstedet.

UNDER IKKE OMSTANDIGHETER, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, NEGLIGENS, SKAL Sedox-ytelsen være ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE ELLER Konsekvente skader som følger av bruk av, ELLER manglende evne til å bruke, sted eller noen nedlastede materialer, selv om Sedox ytelse ELLER HAR RÅDT FOR MULIGHETEN FOR SÅNNE SKADER.

LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Sedox Performance representerer ikke noe som helst angående innholdet på andre nettsteder som du får tilgang til fra dette nettstedet. Når du går inn på et ikke-Sedox Performance-nettsted, må du forstå at det er uavhengig av Sedox Performance, og at Sedox Performance ikke har noen kontroll over innholdet på dette nettstedet. En lenke til et ikke-Sedox Performance-nettsted betyr ikke at Sedox Performance støtter eller aksepterer noe ansvar for innholdet eller bruken av et slikt nettsted.

INNLEGG

Skulle noen som ser på et dokument på dette nettstedet svare på Sedox Performance med informasjon inkludert tilbakemeldingsdata, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende angående nettstedet, eller innholdet til noe element, skal slik informasjon anses å være ikke -Confidential og Sedox Performance skal ikke ha noen forpliktelse av noe slag med hensyn til slik informasjon. I tillegg skal Sedox Performance være fritt til å reprodusere, bruke, avsløre, vise, utstille, overføre, utføre, lage derivater og distribuere informasjonen til andre uten begrensning, og til å autorisere andre til å gjøre det samme. Videre skal Sedox Performance være fritt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som er inneholdt i slik informasjon til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, å utvikle, produsere og markedsføre produkter og andre gjenstander som inneholder slik informasjon. Dette avsnittet er ikke ment å gjelde for personlig informasjon om deg (for eksempel navn, postadresse og e-postadresse), hvis bruk vil bli styrt av Sedox Performances personvernregler.

Du er alene ansvarlig for innholdet i alle kommentarer du kommer med. Du samtykker i at ingen kommentarer sendt av deg til dette nettstedet vil: (i) krenke tredjeparts rettigheter, inkludert copyright, varemerke, personvern eller andre personlige eller eiendomsrettigheter; (ii) være eller inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, krenkende eller uanstendig materiale eller utgjøre feilbruk av handelshemmelighetene til noen tredjepart; og (iii) forringe produkter eller tjenester fra tredjepart. Du samtykker i å ikke sende inn personlig informasjon (annet enn din e-postadresse eller brukernavn) gjennom e-post som er sendt til andre brukere eller meldinger som er lagt ut på dette nettstedet av deg.

AVSLUTNING

Denne avtalen er effektiv med mindre og før den blir sagt opp av deg eller Sedox Performance. Du kan når som helst si opp denne avtalen ved ikke å bruke dette nettstedet, forutsatt at all tidligere bruk av dette nettstedet skal være underlagt denne avtalen. Sedox Performance kan avslutte denne avtalen når som helst og uten varsel, og derfor nekter deg tilgang til dette nettstedet, etter Sedox Performances eget skjønn, uansett grunn, inkludert din manglende overholdelse av noen vilkår eller bestemmelser i denne avtalen. Ved enhver oppsigelse av denne avtalen av enten deg eller Sedox Performance, må du omgående ødelegge alt materiale som er lastet ned eller på annen måte er innhentet fra dette nettstedet, samt alle kopier av slikt materiale, enten det er laget under betingelsene i denne avtalen eller på annen måte.

Vil du være sikker på at ditt kjøretøy har fått et autentisk Sedox Perfromance Remap?

Sedox