Hva er Chip tuning?

Chiptuning er det vanlige navnet for prosessen av å optimisere kjøretøyets "software" i styreenheten, ved å endre parametere, det vil resultere i økt ytelse samt/eller lavere drivstoff forbruk. I tilegg til å fjerne funksjoner. Idag er termininologien "chip tuning" brukt til å forklare prossesen av å modifisere "softwaren". Det er ikke lengre nødvendigt å modifisere chips, men i stedet modifiserer man "softwaren" i Styre enheten/ECU (Engine controll unit) å skriver det tilbake til Styreenheten/ECU. Derfor foretrekker vi terminologien ECU remapping.

Prossesen av ECU optimalisering / chiptuning

Read out
the vehicle ECU

Dette er gjort med spesial utstyr ved å lese ut "softwaren" via en OBD2 diagnose port, eller direkte fra Styreenheten/ECUen. Det er enten gjort ved å koble seg til en spesifik kontakt, eller å koble seg på styreenhetens kontakt pins, eller i noen sjeldne tillfeller ved å åpne styreenheten å koble seg direkte på prosessorens kontakt punkt.

Optimisation
of the software

After reading and uploading the original file to our system, our experienced in-house developers modify the settings and map the values needed to achieve the desired results for each vehicle individually. Once the software optimisation is complete, it is saved in the database together with the original file, and delivered to the customer.

Skrive "Software" til Styreenheten

Modifisert "Software" er utviklet spesifikt for den valgte Kjøretøys modell, Årgang, Motor, Styreenhets type, Samt "Software" versjon. Det blir skrevet til styreenheten på samme måte som den ble lest ut. Etter skriving av den optimaliserte "Softwaren" vil kjøretøyet umiddelbart merke forbedringene samt ytelsen.

Hva er chiptuning

Fordeler?

Hoved fordelen er å "låse opp" motorens fulle potensial, som har blit tammet ned fra fabrikken for å møte utslipps krav og drivstoff forbruks normer for de forskjellige markedene, eller for å plassere kjøretøyet i en lavere prisklasse grunnet markedsførings taktikker. Endringene kan lett reverseres tilbake til orginal form hvis du noen gang ønsker og gå tilbake.

Er chiptuning

Dyrt?

Tuning eller ECU remapping er den billigste måten å modifisere kjøretøyets "software" som vil resultere i økt ytelse, kjøre karakteristikk og drivstoff forbrukt. Prisen varierer på en del faktorer inkludert, arbeids timer, profesjonelle verktøy & lisens utgifter, Remap utviklings priser for din spesifike Styreenhet samt ekstra valg, er satt av hver forhandler individuelt for deres marked.

For den eksakte prisen, er det best om du kontakter en av våre nermeste forhandlerer nær deg.

Har du en EKTE

Sedox Performance Remap?

Sjekk om ditt kjøretøy har en Ekte versjon av Sedox Performance remap og få ett tuning sertifikat!